Algemene voorwaarden

Samenvatting

In de Cineville Shop verkoopt Cineville online merchandise-producten voor Cinevillers en andere filmfans.

Cineville is als rechtspersoon bekend als Cineville B.V. (Antwoordnummer 11689, 1000 RA Amsterdam, KvK: 54062179). Je kan ons bereiken via klantenservice@cineville.nl.

Cineville Shop is wat we bedoelen als we het over 'wij' of 'Cineville' hebben.

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Cineville: Cineville B.V., hierna 'Cineville' (Antwoordnummer 11689, 1000 RA Amsterdam, KvK: 54062179).
 • Cineville Shop: het online merchandise-verkooppunt van Cineville, die het gebruikers mogelijk maakt om Cineville-merchandise te bestellen, uitsluitend voor persoonlijk eindgebruik en onder de hierna benoemde Voorwaarden;
 • Website: de Website van Cineville Shop, te vinden op cineville.nl/shop;
 • Koper: de natuurlijk persoon die gebruik maakt van Cineville Shop;
 • Partijen: Cineville en Koper gezamenlijk;
 • Aanbod: het totaal aan Producten en Artikelen dat wordt aangeboden aan potentiele kopers via de online Cineville Shop;
 • Product of Artikel: alle specifieke merchandise producten die Cineville verkoopt via Cineville Shop;
 • Bestelling: het online plaatsen van een bestelling voor een product of artikel in de Cineville Shop;
 • Betaling: het overmaken van een geldbedrag voor een geplaatste bestelling van Koper naar Cineville of van Cineville naar Koper in het geval van retournering;
 • Partners of Derden: partijen waarmee Cineville Shop samenwerkt voor de productie en distributie van producten en artikelen;
 • Content: alle content, waaronder, maar niet beperkt tot, ontwerp, afbeeldingen en teksten;
 • Klantenservice: de Klantenservice van Cineville Shop, te bereiken via klantenservice@cineville.nl of via een brief naar antwoordnummer 11689, 1000 RA Amsterdam;
 • Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden, die op de (rechts)verhouding van Partijen van toepassing zijn.

Artikel 2: Toepassing

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van de betrekking tussen Cineville en Koper.
 2. Cineville behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen van geringe aard in de Algemene Voorwaarden worden zonder nadere handeling door de Koper aanvaard.
 3. Indien een van de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden nietig zal worden verklaard, dan zal dat de geldigheid van de rest van deze Algemene Voorwaarden niet aantasten.
 4. Op deze Voorwaarden en de Overeenkomst tussen Cineville en Gebruiker is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen, van welke aard dan ook worden uitsluitend aan de bevoegde rechter in Amsterdam voorgelegd.
 5. Op de betrekking tussen Cineville en de Koper is tevens het privacy statement van Cineville van toepassing.
 6. Cineville werkt voor de productie en distributie van de Producten en Artikelen van Cineville Shop samen met Derden en eventuele partners van Derden, waaronder Superette, Shopify en PostNL. Op deze samenwerkingen zijn tevens de Algemene Voorwaarden van SuperetteShopify en PostNL van toepassing.

Artikel 3: Het Aanbod

 1. Cineville Shop ontwerpt, produceert en verkoopt merchandise-producten ter promotie van het merk Cineville en ter ondersteuning van het Cineville lidmaatschap.
 2. Deze Producten en alle bijbehorende Content zijn uitsluitend bestemd voor niet-commercieel en eigen gebruik.
 3. Alle rechten met betrekking tot de Producten en Diensten berusten bij Cineville en diens licentiegevers. Het is Kopers niet toegestaan om de Content te archiveren, te downloaden (anders dan voor persoonlijk gebruik), te verveelvoudigen, te distribueren, te wijzigen, te publiceren, in licentie te verstrekken, hiervan afgeleide werken te maken, te koop aan te bieden of te gebruiken, zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van Cineville of haar licentiegevers.
 4. Cineville behoudt zich het recht om de Producten en Content van Cineville Shop te wijzigen, vervangen, of verwijderen en om op andere manieren wijzigingen aan te brengen in de manier waarop Cineville Shop haar Producten aanbiedt. Er worden bijvoorbeeld (limited edition) artikelen toegevoegd, of juist weer verwijderd.
 5. Cineville behoudt zich het recht om het gebruik van de Dienst zonder voorafgaande kennisgeving opschorten, beëindigen of beperken indien Koper, naar het oordeel van Cineville de Dienst op illegale wijze of in strijd met deze Voorwaarden gebruikt.

Artikel 4: Prijzen, Verzendkosten en Betalingen

 1. Alle door Cineville gepubliceerde prijzen zijn in euro’s.
 2. Door een Product van Cineville Shop aan te schaffen, machtigt de Koper Cineville om de product- en verzendkosten in rekening te brengen.
 3. De actuele productprijzen zijn te vinden op de website. Cineville behoudt zich het recht de hoogte van de productprijzen te allen tijde te wijzigen.
 4. Cineville Shop maakt gebruik van het betaalsysteem van Mollie om betalingen te verwerken voor iDEAL. Daarnaast maakt Cineville Shop gebruik van PayPal.
 5. Cineville Shop verzendt alleen binnen Nederland. Voor de actuele verzendkosten verhalen wij ons op de algemeen geldende tarieven volgens de website van PostNL.

Artikel 5: Levertijd en Levering

 1. Cineville Shop werkt volgens een pre-order model, waarbij Kopers binnen een afgebakende periode een product kunnen bestellen voordat het geproduceerd is. Bij het door Cineville ingesteld minimum aantal bestellingen wordt het product besteld bij de producent. Pas wanneer het product is afgeleverd verzendt Cineville Shop het product naar de Koper. Cineville behoudt het recht om een pre-order koop te annuleren bij een te laag aantal pre-order bestellingen.
 2. Indien een product via de online omgeving van Cineville Shop wordt aangeschaft, zal de levertijd met inachtneming van het pre-order systeem tussen de 2 en 4 weken liggen. Cineville Shop werkt voor de productie samen met Superette Amsterdam. Het produceren van nieuwe pre-order producten duurt daar gemiddeld 3 weken. Pas als de producten bij Cineville binnen zijn, worden ze naar de Koper verzonden.
 3. Cineville Shop verzendt alleen binnen Nederland en werkt daarvoor samen met PostNL. De verzending van een pakket binnen Nederland kost vanaf €6,75. We hanteren hiervoor de actuele verzendtarieven en zendtijden van PostNL.
 4. Cineville Shop behoudt het recht om niet alle artikelen van één bestelling op hetzelfde moment te verzenden, en producten alleen op vaste momenten in de week te verzenden.
 5. Cineville Shop behoudt het recht om levertijden aan te passen aan de hand van geldende reguleringen en noodsituaties in Nederland, zoals de uitbraak van COVID-19. Daardoor kunnen producten later worden geleverd dan in de voorwaarden aangegeven.

Artikel 6: Retourbeleid en Herroepingsrecht

  1. Na plaatsing van een bestelling kan deze niet meer aangepast worden. Als de de bestelling nog niet geproduceerd is, kan deze geannuleerd worden door een mail te sturen naar klantenservice@cineville.nl.
  2. Nadat de bestelling is geproduceerd en verzonden kan de Koper zich beroepen op het wettelijke herroepingsrecht voor consumenten, dat inhoudt dat de Koper de bestelling zonder opgave van redenen tot 14 dagen na ontvangst mag annuleren. Na annulering heeft de Koper nogmaals 14 dagen om het product retour te sturen.
  3. Om gebruik te maken van dit herroepingsrecht kan contact worden opgenomen met de Klantenservice van Cineville Shop via klantenservice@cineville.nl. De factuur en/of de Track & Trace code dienen daarbij als verkoopbewijs.
  4. De Koper krijgt bij retournering het volledige bedrag van de bestelling incl. verzendkosten terugbetaald. Enkel de kosten voor de retourverzending – van Koper, naar Cineville – zijn voor rekening van de Koper. Deze kosten zijn afhankelijk van de exacte tarieven volgens PostNL.
  5. De Koper dient het product in originele staat en verpakking te retourneren naar Cineville B.V., t.a.v Cineville Shop, Antwoordnummer 11689, 1000 RA Amsterdam. Als Cineville het pakket in goede orde heeft ontvangen (meestal binnen 5 dagen na verzending) ontvangt de Koper een mail van Cineville en wordt het bedrag van de bestelling binnen 14 dagen (na aanmelding van retour) teruggestort.

Artikel 7: Garantie

 1. Cineville Shop garandeert dat de Artikelen en Producten die besteld worden in goede staat zijn en bij normaal gebruik blijven meegaan.
 2. Indien een product bij normaal gebruik niet aan de verwachte kwaliteit en levensduur voldoet, kan de Koper contact opnemen met Cineville Shop via klantenservice@cineville.nl en het artikel retourneren. Cineville zal dan het totaalbedrag van het product terugstorten.

Artikel 8: Klantgegevens en Privacy

 1. De Koper brengt Cineville onverwijld op de hoogte van wijzigingen in de gegevens van de Koper, zoals verzendadres of e-mailadres.
 2. Cineville is nimmer aansprakelijk voor foutief ingevulde gegevens door de Koper. Eventuele schade – in welke vorm dan ook – door de Koper geleden wegens foutief ingevulde gegevens kan dan ook niet worden verhaald op Cineville. Het risico van de juistheid en de volledigheid van de door Koper verstrekte informatie komt volledig voor rekening en risico van de Koper.
 3. Cineville behoudt het recht om bij de uitvoering van de Bestellingen Derden in te schakelen, zoals Superette, Shopify en PostNL. Meer informatie over uw (klant)gegevens en deze Derden, vindt u in het privacy statement van Cineville Shop.

Artikel 9: Klantenservice

 1. Bij vragen of klachten over deze Algemene Voorwaarden of onze producten, betalingen of retourneren kan men terecht bij de Cineville Shop klantenservice. Deze is bereikbaar via klantenservice@cineville.nl of via een brief naar antwoordnummer 11689, 1000 RA Amsterdam.
 2. Bij vragen over bezorging en/of foute verzendingen moet contact opgenomen worden met de klantenservice van PostNL.
 3. Voor vragen omtrent de Cinevillepas of het Cineville lidmaatschap is de Cineville klantenservice bereikbaar via klantenservice@cineville.nl of via een brief naar antwoordnummer 11689, 1000 RA Amsterdam.